Επωνυμία Επιχείρησης:  ΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΦΜ : 108812614
ΔΟΥ : ΚΑΒΑΛΑΣ
Έδρα : ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 120407930000